آموزش برق آموزش برق .

آموزش برق

اكلتروموتور موتوژن چند است؟

الكتروموتور – الكتروموتور موتوژن – الكتروموتور ايراني – الكتروموتور موتوژن تبريز – فروش الكتروموتور موتوژن تبريز – فروش الكتروموتور موتوژن – فروش الكتروموتور – الكتروموتور ژن – الكتروموتور پايه دار موتوژن – الكتروموتور سه فاز موتوژن – الكتروموتور تك فاز موتوژن – قيمت موتوژن – ليست قيمت الكتروموتور موتوژن – بهترين قيمت الكتروموتور موتوژن – فروش انواع الكتروموتور ايراني – فروش موتوژن الكتروموتور الكتروافروز http://electroafrouz.ir/2019/06/30/electromotor-plaque-reading/ انواع الكتروموتور موتوژن – الكتروموتور موتوژن سه فاز آلومينيومي- الكتروموتور موتوژن سه فاز چدني- الكتروموتور موتوژن تك فاز الكتروموتور موتوژن ساخت شركت موتوژن تبريز است كه در سال 1354 تحت عنوان گلد الكتريك؛ تاسيس شد. اين شركت در طول اين سال‌ها توانسته استانداردهاي ايراني و جهاني را كسب كند و بسياري از محصولات خود را به اكثر كشورهاي دنيا صادر كند. الكتروموتور موتوژن سه فاز آلومينيومي الكتروموتور موتوژن سه فاز چدني الكتروموتور موتوژن تك فاز الكتروموتور موتوژن كولري از انواع الكتروموتور موتوژن هستند.الكتروموتور الكتروافروز الكتروموتور موتوژن از الكتروموتور موتوژن و مشخصات فني انواع مدل‌هاي آن چه مي‌دانيد؟ الكتروموتور موتوژن ساخت شركت موتوژن تبريز است كه در سال 1354 تحت عنوان گلد الكتريك؛ تاسيس شد. اين شركت در طول اين سال‌ها توانسته استانداردهاي ايراني و جهاني را كسب كند و بسياري از محصولات خود را به اكثر كشورهاي دنيا صادر كند. از جمله استانداردهايي كه اين شركت براي توليد محصولات خود كسب كرده است مي‌توان به استاندارد ISO 9001 والكتروموتور الكتروافروز ISO 2008 از سازمان سوئيسي SGS، استانداردهاي IEC، NEMA و DIN اشاره كرد. انواع الكتروموتور موتوژن الكتروموتور موتوژن در انواع مختلفي طراحي و ساخته شده است كه در ادامه آنها را ذكر خواهيم كرد. الكتروموتور موتوژن سه فاز آلومينيومي الكتروموتور موتوژن سه فاز چدني الكتروموتور موتوژن تك فاز الكتروموتور موتوژن مشخصات فني برخي از مدل‌هاي الكتروموتور موتوژن در ادامه مقاله مشخصات فني برخي از مدل‌هاي الكتروموتور موتوژن بررسي خواهد شد. 1-الكتروموتور موتوژن دو سرعته فاز تيپ موتور SP 56-4/6 1: مشخصات اين مدل به اين صورت است: اندازه فريم: 56، قدرت خروجي: 0.062/0.187 كيلو وات، قدرت خروجي:12/ 1/4/1(HP)، ولتاژ نامي: 220 ولت، سرعت بار نامي: 950/1425(A)، گشتاور نامي:0.62/ 1.25(N.M)، ضريب قدرت:0.57/ 0.655، جريان راه اندازي/جريان نامي: 6.18، گالكتروموتور الكتروافروز شتاور راه اندازي/گشتاور نامي: 1.92، گشتاور شكست/گشتاور نامي:2.82 /2.32، ممان اينرسي 0.001883 كيلوگرم بر متر مكعب و تك فاز. 2-الكتروموتور موتوژن دو سرعته با خازن استارت، تيپ موتور CS 56-4/6: مشخصات اين مدل به اين صورت است: اندازه فريم: 56، قدرت خروجي: 0.18/0.55 كيلو وات، قدرت خروجي:4/ 1/4/3(HP)، ولتاژ نامي: 220 ولت، سرعت در بار نامي: 950/1425(RPM)، جريان نامي:2.9/ 5.5 (A)، گشتاور نامي:1.87/ 3.75(N.M)، ضريب قدرت:0.665/ 0.795، جريان راه اندازي/جريان نامي: 4.25، گشتاور راه اندازي/گشتاور نامي: 1.45، گشتاور شكست/گشتاور نامي:1.83 /1.56، ممان اينرسي 0.02488 كيلوگرم بر متر مكعب و تك فاز. 3-الكتروموتور موتوژن اسپيلت فاز پمپ سيركولاتور تيپ موتور SP 56-4A: مشخصات اين مدل به اين صورت است: اندازه فريم: 56، قدرت خروجي: 0.124 كيلو وات، قدرت خروجي:6/1(HP)، ولتاژ نامي: 220 ولت، سرعت در بار نامي: 1425(RPM)، جريان نامي: 2 (A)، گشتاور نامي: 0.83(N.M)، ضريب قدرت:0.612، جريان راه اندازي/جريان نامي: 6الكتروموتور الكتروافروز .35، گشتاور راه اندازي/گشتاور نامي: 1.9، گشتاور شكست/گشتاور نامي:2.38، ممان اينرسي 0.001581 كيلوگرم بر متر مكعب و تك فاز. 4-الكتروموتور موتوژن دو سرعته خازن دائم-خازن استارت تيپ موتور SP 56-4/7: مشخصات اين مدل به اين صورت است: اندازه فريم: 56، قدرت خروجي: 0.062/0.187 كيلو وات، قدرت خروجي12/ 1/4/1(HP)، ولتاژ نامي: 220 ولت، سرعت در بار نامي: 950/1425(RPM)، جريان نامي:74 .0/ 1.580(A)، گشتاور نامي:0.62/ 1.25(N.M)، ضريب قدرت:0.95/ 0.97، جريان راه اندازي/جريان نامي: 3.18، گشتاور راه اندازي/گشتاور نامي: 1.68، گشتاور شكست/گشتاور نامي:2.25 /2.1، ممان اينرسي 0.00172 كيلوگرم بر متر مكعب و تك فاز. 5-الكتروموتور موتوژن دو سرعته خازن دائم تيپ موتور CR 56-4/6 Col: مشخصات اين مدل به اين صورت است: اندازه فريم: 56، قدرت خروجي: 0.062/0.187 كيلو وات، قدرت خروجي: 12/ 1/4/1(HP)، ولتاژ نامي: 220 ولت، سرعت در بار نامي: 950/1425(RPM)، جريان نامي:7 .0/1.58(A)، گشتاور نامي:0.62/ 1.58(N.M)، ضريب قدرت:0.95/ 0.97، جريان راه اندازي/جريان نامي: 3.1، گشتاور راه اندازي/گشتاور نامي: 1.17، گشتاور شكست/گشتاور نامي:2.25 /2.1 و تك فاز. 6-الكتروموتور موتوژن سه فاز، تك دور با فريم آلومينيومي تيپ موتور 56-2A: مشخصات اين مدل به اين صورت است: اندازه فريم: 56، قدرت خروجي: 0.09 كيلو وات، قدرت خروجي: 0.12(HP)، ولتاژ نامي: 220 ولت، سرعت در بار نامي 2840 (RPM)، گشتاور نامي:0.3 (الكتروموتور الكتروافروز N.M)، ضريب قدرت: 0.56، جريان راه اندازي/جريان نامي: 3.1، گشتاور راه اندازي/گشتاور نامي: 3.5، گشتاور شكست/گشتاور نامي:2.82 /2.32، ممان اينرسي 0.00009 كيلوگرم بر متر مكعب وسه فاز. 7-الكتروموتور موتوژن تك فاز، دو خازن، تيپ موتور CRS 56-2A: مشخصات اين مدل به اين صورت است: اندازه فريم: 56، قدرت خروجي:09 .0 كيلو وات، قدرت خروجي:12 .0(HP)، ولتاژ نامي: 220 ولت، سرعت در بار نامي: 2830(RPM)، جريان نامي:75 .0(A)، گشتاور نامي:3 .0 (N.M)، ضريب قدرت:93 .0، جريان راه اندازي/جريان نامي: 4، گشتاور راه اندازي/گشتاور نامي: 2.1، گشتاور شكست/گشتاور نامي: 1.9، ممان اينرسي 0.00009 كيلوگرم بر متر مكعب و تك فاز. 8-الكتروموتور موتوژن تك فاز، خازن دائم، تيپ موتور CR 56-2A: مشخصات اين مدل به اين صورت است: اندازه فريم: 56، قدرت خروجي:09 .0 كيلو وات، قدرت خروجي:12 .0(HP)، ولتاژ نامي: 220 ولت، سرعت در بار نامي 2830 (RPM)، جريان نامي:75 .0(A)، گشتاور نامي:. 0.3 (N.M)، ضريب قدرت: 0.93، جريان راه اندازي/جريان نامي: 3.3، گشتاور راه اندازي/گشتاور نامي: 0.73، گشتاور شكست/گشتاور نامي: 1.9، ممان اينرسي 0.00009 كيلوگرم بر متر مكعب و تك فاز. 9-الكتروموتور موتوژن سه فاز با بدنه چدني، تيپ موتور 100L2: مشخصات اين مدل به اين صورت است: اندازه فريم: L100، قدرت خروجي: 3 كيلو وات، قدرت خروجي: 4(HP)، ولتاژ نامي: 220 ولت، سرعت در بار نامي: 2860(A)، گشتاور نامي: 10.01 (N.M)، ضريب قدرت: 0.87 ، جريان راه اندازي/جريان نامي: 6.8، گشتاور راه اندازي/گشتاور نامي: 2.9، گشتاور شكست/گشتاور نامي: 2.9، ممان اينرسي 0.002998 كيلوگرم بر متر مكعب و سه فاز. قيمت هاي موجود در ذيل مربوط به سال 96 مي باشند و در حال حاضر تغيير كرده اند. براي اطلاع از قيمت هاي جديد با ما تماس بگيريد. الكتروموتور موتوژن تبريز فروش ويژه الكتروموتور هاي صنعتي ديزل نيرو ارائه دهنده انواع الكتروموتوالكتروموتور الكتروافروز ر در توان هاي متفاوت. جهت اطلاع از ليست قيمت الكتروموتور ها و انجام مشاوره با كارشناسان ما در تماس باشيد. فروش موتور انواع الكتروموتور صنعتي ارسال به تمام نقاط كشور فروش ويژه الكتروموتور با درصد تخفيف ويژه !!!!! ** مخصوص كارخانجات و صنايع وابسته براي خط هاي توليد جديد ** با ما تماس بگيريد تا از بيشتالكتروموتور الكتروافروز رين درصد تخفيفات مطلع شويد قيمت هاي موجود در ذيل مربوط به سال 96 مي باشند و در حال حاضر تغيير كرده اند. براي اطلاع از قيمت هاي جديد با ما تماس بگيريد. ليست قيمت الكتروموتور موتوژن تبريز تكفاز كلاچ دار (دوخازن) 3000RPM (قيمت به ريال) 1500RPM (قيمت به ريال) KW HP رديف — 3.360.000 0/25 1/3 1 3.360.000 3.560.000 0/37 1/2 2 3.460.000 3.800.000 0/55 3/4 3 4.010.000 4.340.000 0/75 1 4 4.150.000 5.060.000 1/1 1/5 5 5.150.000 5.720.000 1/5 2 6 5.760.000 6.500.000 2/2 3 7 گشتاوربالا 7.050.000 2/2 3 8 ليست قيمت الكتروموتور موتوژن تبريز تكفاز رله اي (تكخازن) 3000RPM (قيمت به ريال) 1500RPM (قيمت به ريال) KW HP رديف — 2.490.000 0/25 1/3 1 2.420.000 2.640.000 0/37 1/2 2 2.530.000 3.130.000 0/55 3/4 3 2.950.000 3.530.000 0/75 1 4 3.280.000 4.130.000 1/1 1/5 5 3.970.000 4.630.000 1/5 2 6 4.480.000 5.430.000 2/2 3 7 ليست قيمت الكتروموتور موتوژن تبريز سه فاز IP54 3000RPM (قيمت به ريال) 1500RPM (قيمت به ريال) 1000RPM (قيمت به ريال) 750RPM (قيمت به ريال) KW HP رديف — 1.410.000 — — 0/06 1/12 1 1.380.000 1.450.000 — — 0/09 1/8 2 1.490.000 1.640.000 — — 0/12 1/6 3 1.730.000 1.850.000 — — 0/18 1/4 4 1.750.000 1.960.000 — — 0/25 1/3 5 1.990.000 2.190.000 2.720.000 — 0/37 1/2 6 2.300.000 2.620.000 2.990.000 — 0/55 3/4 7 2.620.000 2.820.000 3.630.000 4.300.000 0/75 1 8 2.980.000 3.350.000 3.950.000 4.930.000 1/1 1/5 9 3.560.000 3.880.000 4.800.000 5.620.000 1/5 2 10 4.240.000 4.800.000 6.520.000 6.870.000 2/2 3 11 4.980.000 5.410.000 8.290.000 8.360.000 3 4 12 6.720.000 6.790.000 9.140.000 10.600.000 4 5/5 13 8.060.000 9.000.000 11.260.000 13.300.000 5/5 7/5 14 9.320.000 10.250.000 14.550.000 16.450.000 7/5 10 15 14.260.000 15.120.000 16.870.000 — 11 15 16 16.050.000 17.870.000 — — 15 20 17 18.250.000 — — — 18/5 25 18 ليست قيمت الكتروموتور موتوژن چدني سه فاز IP54 3000RPM (قيمت به ريال) 1500RPM (قيمت به ريال) 1000RPM (قيمت به ريال) KW HP رديف — 5.550.000 6.950.000 2/2 3 1 — 6.250.000 10.830.000 3 4 2 7.330.000 7.550.000 10.610.000 4 5/5 3 9.520.000 9.600.000 12.250.000 5/5 7/5 4 10.740.000 10.950.000 16.300.000 7/5 10 5 14.400.000 16.340.000 18.900.000 11 15 6 16.390.000 17.970.000 29.970.000 15 20 7 20.640.000 27.600.000 35.500.000 18/5 25 8 29.900.000 31.380.000 40.250.000 22 30 9 37.000.000 37.580.000 49.250.000 30 40 10 41.400.000 49.850.000 58.300.000 37 50 11 52.500.000 53.900.000 67.650.000 45 60 12 53.660.000 58.630.000 71.000.000 55 75 13 72.590.000 78.400.000 135.790.000 75 100 14 81.440.000 88.350.000 154.760.000 90 125 15 157.000.000 165.610.000 203.680.000 110 150 16 188.390.000 198.190.000 219.590.000 132 180 17 217.670.000 234.000.000 264.650.000 160 220 18 228.350.000 240.020.000 — 185 250 19 251.760.000 292.100.000 — 200 270 20 313.690.000 349.810.000 357.870.000 250 340 21 — 407.040.000 434.590.000 315 430 22 — 496.720.000 — 355 485 23 — 570.450.000 — 400 544 24 كاتالوگ الكتروموتور موتوژن عيب يابي موتورهاي الكتريكي – الكتروموتور موتوژن تشخيص عيب و رفع آن در ماشينهاي الكتريكي (الكتروموتور موتوژن) از اهميت خاص برخوردار است تا جايي كه بنوبه خود در اين جزوه به عنوان يك فصل جداگانه آمده است تشخيص عيب در اولين مرحله كار تعميراتي مي باشد و رفع آن در مرحله بعدي قرار دارد (الكتروموتور موتوژن). يافتن عيب در موتورها(الكتروموتور موتوژن) را مي توان به تشخيص نوع بيماري يك مريض توسط پزشك تشبيه نمود تا پزشك مرض به درستي تشخيص ندهد كار مهمي را براي بهبود بيمار انجام نداده و تمام نسخه هايي كه مي نويسد احتمالاً تأثيري در بهبود او نخواهد داشت و به همين ترتيب اگر عيب اصلي ماشين شناخته نشود(الكتروموتور موتوژن) يا ماشين را نمي توان تعمير نمود و يا اگر بخاطر آن عيب، عيب ديگري پيدا شده باشد (الكتروموتور موتوژن) و ما آن عيب دومي را برطر كنيم مجدداً موتور معيوب گشته و به همان حالت اول در خواهد آمد (الكتروموتور موتوژن) مثلاً اگر محور موتور لنگي داشته باشد بلبرينگها بوشها را خراب خواهد كرد و ما اگر بجاي رفع عيب اصلي يعني رفع كجي محور موتور فقط به تعويض بلبرينگها يا بوشها به پردازيم چون محور موتور همچنان كج است (الكتروموتور موتوژن) دوباره بعد از مدتي رتوربوشها و بلبرينگها را خراب خواهد كرد و اگر در مداري كه به علت بار زياد موتور جريان زياد كشيده و بسوزد و ما فقط به تعويض سيم پيچي اكتفا كنيم مجدداً بعد از مدتي موتور دوباره خواهد سوخت. (الكتروموتور موتوژن) گرچه كسب مهارت در عيب يابي بيشتر در اثر تجربه عملي بدست مي آيد (الكتروموتور موتوژن)نه با خواندن كتاب و جزوه اما به هر حال دانستن برخي نكات كلي و عمومي در اين رابطه براي كسانيكه تازه مي خواهند اين كار را شروع كنند (الكتروموتور موتوژن)بسيار مفيد خواهد بود. براي تشخيص عيب روشهاي مختلفي وجود دارد برخي عيبها را فقط با مشاهدات عيني مي توان تشخيص داد، (الكتروموتور موتوژن) تعداد ديگري را از روي تغيير خصوصيات الكتريكي و عده اي را با صداي مخصوصي كه در هنگام كار توليد مي نمايد بنابراين تئوري عيب يابي را به طرق مختلف مي توان بيان نمود (الكتروموتور موتوژن)كه ما در اينجا در بخش عيبهاي مكانيكي از روش مشاهدات عيني و آزمايش با دست و در بخش عيبهاي الكتريكي از روش تغيير خصوصيات الكتريكي كه ايجاد مي شود براي عيب يابي ماشينها استفاده خواهيم كرد.(الكتروموتور موتوژن) بطور كلي هر وسيله الكتريكي دو نوع عيب عمده مي تواند پيدا كند: الف: عيب در قطعات مكانيكي (عيب مكانيكي) ب: عيب در مسير جريان (عيبهاي الكتريكي ) (الكتروموتور موتوژن) 1- تشخيص عيبهاي مكانيكي و رفع آنها : (الكتروموتور موتوژن) عيبهاي مكانيكي ناشي از خرابي قطعات متحرك و غيرمتحرك مي باشد اين قطعات كه به دلائل مختلفي ممكن است خراب شوند (الكتروموتور موتوژن) بايد تعمير يا تعويض نمود در اين جا به برخي از اين خرابيها و دلايل عمده آنها اشاره خواهيم كرد. (الكتروموتور موتوژن) الف: شكستگي بدنه درپوشها (قالپاقها) شكستگي بدنه يا درپوشها معمولاً در اثر ضربه هاي ناگهاني ناشي از برخورد جسمي به ماشين و يا فشار زياد از حد وسيله اي بر روي بدنه و يا قالپاقها و يا عواملي نظير اينها بوجود مي آيد (الكتروموتور موتوژن) شكستگي بدنه يا درپوشها باعث مي شود كه حجم قطعه شكسته شده كمي افزايش يابد و يا اينكه شكسته شدن (الكتروموتور موتوژن) در بعضي مواقع باعث به هم خوردن تعادل ماشين مي شود (الكتروموتور موتوژن) و تعدادي از قطعات متحرك آن و يا بعضي قطعات غير متحرك جابجا مي شوند. براي تشخيص اين عيب بايد تمامي قسمتهاي بدنه و در پوشها را دقيقاً وارسي نمود و در صورت مشاهده ترك يا شكستگي در بدنه بايد بدنه را در صورت امكان جوش داده (الكتروموتور موتوژن) و در صورت مشاهده شكستگي در قالپاقها بايد آنها را عوض نمود بنابراين در هر موتور معيوب بايد ابتدا بدنه و درپوشها را كاملاً بازديد كرد (الكتروموتور موتوژن) و در صورت سالم بودن آنها به سراغ عيبهاي ديگر رفت . ب: خرابي بلبرينگها- پوشها- ياتاقانها قطعات فوق دو وظيفه مهم را در موتورها به عهده دارند (الكتروموتور موتوژن) اولين نقش تكيه گاه و تحمل فشار مربوط و دوم كم كردن اصطكاك بين قطعات ثابت و متحرك. لذا بي عيب بودن و نگهداري صحيح نقش مهمي در كاركرد مناسب موتور دارد از اين نظر بازرسي منظم و روغنكاري و سرويس مرتب آنها ضروري است. (الكتروموتور موتوژن) تناوب روغنكاري و گريس كاري به عوامل مختلفي از جمله زمان كاركرد موثر، شرايط آب و هوايي و عواملي نظير اينها بستگي دارد معمولاً كارخانجات سازنده دستورالعمل مربوط به فواصل منظم روغنكاري نوع روغن و يا گريس كاري و نوع گريس و شرايطي كه موتور براي كاركردن ساخته شده است (الكتروموتور موتوژن) را در كاتالوگ دستگاه ذكر مي كنند و بايد تا جايي كه ممكن است اين دستورالعمل ها را دقيقاً اجرا كرد. (الكتروموتور موتوژن) در صورت خرابي وسايل فوق معمولاً موتور بسختي حركت كرده و يا هنگام كار لرزشي غيرعادي داشته و همچنين ممكن است در هنگام كار صداي غيرعادي از خود ايجاد كند. (الكتروموتور موتوژن) خرابي بلبرينگها، بوشها و ياتاقانها به سه دليل عمده ذيل ممكن است (الكتروموتور موتوژن) پيش آيد. الف: نرسيدن به موقع روغن يا گريس و يا روغن كاري يا گريسكاري نامناسب ب: استفاده از موتور در محيطي كثيف تر از آنچه موتور براي آن ساخته شده است. ج: فشار بار بيش از حد روي موتور (الكتروموتور موتوژن) الف: در مورد روغنكاري و گريسكاري بموقع اولين چيزي كه بايد مورد توجه قرار گيرد دستورالعمل كارخانه سازنده است ضمناً بايد روغنكاري با تناوبي كه در دستورالعمل سرويس و نگهداري وسيله آمده است با همان روغني كه كارخانه ذكر كرده است انجام گيرد اگر روغن به موقع به اندازه كافي و روغني از نوع مناسب به اين قطعات نرسد در محل سايش بيكديگر و در اثر اصطكاك بيش از حد گرماي زيادي ايجاد مي شود كه اين گرما ممكن است است (الكتروموتور موتوژن) باعث انبساط و در نتيجه خرابي و شكستگي همان قطعات و حتي قسمتهاي ديگر موتور بشود.(الكتروموتور موتوژن) علاوه بر رعايت فواصل منظم و روغنكاري و استفاده از نوع روغن مناسب نكته ديگري كه بايد در نظر گرفته شود نوع نصب صحيح موتور است گاهي پيش مي آيد كه عليرغم اينكه موتور را منظماً و با فواصل زماني كم و با روغن مناسب روغنكاري مي كنيم (الكتروموتور موتوژن)اما بلبرينگهاي موتور مرتباً خراب مي شوند دليل اين امر ممكن است اين باشد كه موتور صحيح نصب نشده است. بعنوان مثال اگر موتوري كه براي نصب عمودي ساخته شده است روي پايه افقي نصب كنند (الكتروموتور موتوژن) بدليل غلظ قرار گرفتن محفظه روغن عليرغم روغنكاري به قسمتهايي كه لازم است نرسيده و در نتيجه بلبرينگها و يا ياتاقانها خراب مي شوند. (الكتروموتور موتوژن) بنابراين در مواردي قبل از تعويض بلبرينگها و ساير قطعات خراب شده بايد توجه كنيم (الكتروموتور موتوژن) كه موتور تحت همان شرايطي نصب شده باشد كه براي آن ساخته شده است. (الكتروموتور موتوژن) ب: بسته به اينكه موتور در چه محيطي مورد استفاده قرار مي گيرد: درپوشها را مناسب با آن محيط مي سازند مثلاً بدنه و درپوش موتور پمپي كه بايد در داخل چاه آب قرار گيرد و آب را پمپ كند با بدنه و درپوشهاي موتور پمپ يك دستگاه شوفاژ كه در معرض رطوبت و آب كمتري است (الكتروموتور موتوژن)متفاوت ساخته مي شود و نمي توان موتوري را كه براي كار اول ساخته شده است در محيط دوم بكار برد و بالعكس يا مثلاً نمي توان موتور يك دستگاه ماشين تراش را در يك دستگاه ماشين سنگ خردكني كه محيط غبارآلودي است بكار برد حتي اگر قدرت آنها با هم برابر باشد. (الكتروموتور موتوژن) بنابراين اگر به موتوري برخورديم كه عليرغم روغنكاري منظم بلبرينگها يا ساير قطعات آن زود خراب مي شوند (الكتروموتور موتوژن) قبل از تعويض بلبرينگها و ساير قطعات بايد توجه كنيم كه آيا نوع بدنه درپوشها و بلبرينگها متناسب با محيطي هست كه موتور در آن كار مي كند يا نه در صورت نامناسب بودن موتور عاقلانه ترين كار تعويض آن با موتوري است (الكتروموتور موتوژن) كه مناسب با محيط موردنظر باشد اما در صورتي كه اين كار ممكن نبود بايد ابتدا سعي كرد كه حفاظ مناسبي براي حفاظت از موتور در برابر نفوذ آب و گرد و غبار و غيره ساخت (الكتروموتور موتوژن) و سپس به فكر تعويض قطعات خراب شده افتاد به هر حال در شرايطي كه تحت تأثير عوامل خارج از كنترل ما موتور بايد در شرايطي نامطلوب تر و كثيف تر از آنچه كه براي آن ساخته شده است (الكتروموتور موتوژن) كار كند روغنكاري بيشتر به كاركرد بهتر موتور كمك خواهد كرد گرچه راه حل اصلي مشكل اين نيست.(الكتروموتور موتوژن) ج: فشار و بار بيش از حد روي موتور (الكتروموتور موتوژن) چنانچه در يك موتور به خراب شدن منظم بلبرينگها و ياتاقانها عليرغم روغنكاري صحيح و كار كردن موتور در محيط مناسب بر مي خورديم (الكتروموتور موتوژن) بويژه اگر اين امر همراه با شكستگي بلبرينگها تاب برداشتن محور موتور است در اينگونه موارد بايد دو مطلب را مورد توجه قرار داد اول اينكه بار زيادتر از حد مجاز به موتور داده نشود (الكتروموتور موتوژن) دوم اينكه نصب موتور از نظر افقي و عمودي بودن وجه از نظر محكم بودن درجاي خود و عدم لرزش صحيح باشد (الكتروموتور موتوژن) و در صورتيكه موتور صحيح نصب نشده باشد يا لرزش داشته باشد (الكتروموتور موتوژن) فشار زيادتري به بلبرينگها يا ياتاقانها وارد مي آيد و موجب سوختن يا شكستگي آنها مي شود. در اين گونه موارد بايد سعي كرد ابتدا موتور را به طرز صحيح و محكم نصب كرد (الكتروموتور موتوژن) و سپس قطعات خراب شده را تعويض نمود.(الكتروموتور موتوژن) به غير از موارد ذكر شده اگر بار قرار گرفته روي محور موتور داراي لنگي باشد نيز سبب چنين معايبي مي شود (الكتروموتور موتوژن). براي تشخيص خرابي بلبرينگها بوشها و ياتاقانها از روشهاي مختلفي مي توان استفاده نمود ابتدا با مشاهدات عيني يعني مي توان با چشم تشخيص داد كه قطعات فوق سالم هستند يا خير مثلاً اگر ساچمه هاي يك بلبرينگ ريخته باشند به وضوح مشاهده مي شود كه بلبرينگ خراب است و يا شكسته بودن بوش به همين صورت امكان پذير است (الكتروموتور موتوژن) در صورتيكه با چشم نتوان عيبهاي فوق را تشخيص داد بايد آزمايش هاي ساده معين كرد كه اين وسايل خراب هستند يا نه براي اين كار ابتدا محور موتور را به طرف چپ و راست مي چرخانيم تا ببينيم موتور به راحتي مي گردد يا نه و يا اينكه صداي غيرعادي از اين وسايل ايجاد مي شود يا خير در صورتيكه حركت رتور سخت بوده و يا صداي غيرعادي داشته باشد امكان خرابي بوشها و يا بلبرينگها وجود دارد و بالاخره در مرحله آخر محور موتور را به سمت بالا يا پائين حركت مي دهيم (الكتروموتور موتوژن) تا ببينيم محور لقي دارد يا خير. (لقي 39/0 طبيعي است) در صورتيكه لقي داشته باشد (الكتروموتور موتوژن) حتماً يكي از وسايل فوق معيوب گشته است در صورت خراب بودن بايد آن وسايل را تعويض نمائيم پس از تعويض نيز بايد مجدداً آنها را روغنكاري و يا گريسكاري نموده و در نهايت عللي را كه باعث خرابي آنها شده است (الكتروموتور موتوژن) مانند كار زياد از حد، بار نامتعادل روي محور تور، رنگ زدگي و غيره را از بين ببريم . (الكتروموتور موتوژن) 2-1-1-لنگي محور موتور (الكتروموتور موتوژن) گاهي بخاطر خرابي بلبرينگها- بوشها و ياتاقانها و يا لنگي بار (نامتعادل بودن باري كه روي محور موتور وصل شده است) رتور كمي تاب برداشته (الكتروموتور موتوژن) و از حد تعادل مكانيكي خارج مي گردد كه اصطلاحاً مي گويند (الكتروموتور موتوژن) محور از بالانس خارج شده است در اين حالت لرزش موتور به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافته (الكتروموتور موتوژن) و تكيه گاه ها را خراب مي كند معمولاً در يك چنين حالتي موتور راحت نچرخيده (الكتروموتور موتوژن) و توليد صدا مي كند لنگي محور رتور گاهي آنقدر زياد است كه با چشم قابل مشاهده مي باشد. (الكتروموتور موتوژن) اگر لنگي محور رتور را با چشم نتوان تشخيص داد مي توان رتور را از بدنه جدا كرده (الكتروموتور موتوژن) و سپس بدستگاه بالانس يا دستگاه ديگري كه در دسترس مي باشد مانند ماشين تراش وصل كرده و لنگي آنرا تشخيص داد (الكتروموتور موتوژن) در اين صورت پس از بستن رتور به ماشين تراش آهسته سه نظام را به حركت در مي آوريم (الكتروموتور موتوژن) اگر رتور لنگي داشته باشد بخوبي مشخص مي شود در صورت خم شدگي محور رتور بايد آنرا تعويض نمود. (الكتروموتور موتوژن) 2-1-2-درگير شدن رتور با استاتور (الكتروموتور موتوژن) رتور توسط فاصله هوايي بسيار كمي (حدود چند دهم ميليمتر) از استاتور جدا مي باشد. اين فاصله هوايي در سطح جانبي داخل استاتور بايد به يك اندازه باشد (الكتروموتور موتوژن) گاهي بدليل خرابي بلبرينگها بوشها و يا جابجا شدن قالپاقهاي موتور شكستگي قالپاقها رتور از حالت تعادل خارج شده و با استاتور درگير مي شود (الكتروموتور موتوژن) علاوه بر اين جابجا شدن ورقه هاي استاتور و يا پس شدن فاصله هوايي توسط گرد و خاك و يا كثيف شدن سطح رتور يا استاتور نيز مي توان عامل درگيري رتور با استاتور باشد (الكتروموتور موتوژن) كه اين عمل معمولاً همراه با صدا خواهد بود (الكتروموتور موتوژن) و در ضمن موتور در اين حالت بسختي حركت مي كند اگر اين عيب بسرعت برطرف نشود استاتور و سطح رتور خراب خواهد شد. (الكتروموتور موتوژن) بعلاوه اين امر بسرعت موجب خراب شدن بلبرينگها نيز مي گردد (الكتروموتور موتوژن) براي تشخيص اين عيب نيز مي توان رتور را به چپ و راست چرخانده و در صورتيكه رتور آزاد نگردد و در ضمن صداي درگير شدن نيز بدهد معلوم مي شود كه حتماً يكي از عيبهاي بالا را داراست . 2-2-تشخيص عيبهاي الكتريكي و رفع آن (الكتروموتور موتوژن) بعد از اينكه مطمئن شديم كه ماشين الكتريكي ما داراي عيب مكانيكي نيست به سرغ عيب الكتريكي خواهيم رفت (الكتروموتور موتوژن) عيب الكتريكي در مسيرهاي جريان برق بوجود مي آيد اين عيوب عموماً به سه صورت زير ممكن است ايجاد شود. الف: قطع شدگي ب: اتصال بدنه ج: اتصال كوتاه حلقه ها براي تشخيص نوع عيب مي توان از تغييراتي كه در خصوصيات كار موتور پديدار مي شوند استفاده نمود (الكتروموتور موتوژن) در اينجا عيوب عمومي موتورهاي سه فاز و يك فاز و حتي در برخي موارد تنها عيوب موتورهاي سه فازه پيدا خواهد شد (الكتروموتور موتوژن) زيرا موتورهاي تكفازه معمولاً عيبهاي پيدا مي كنند كه نظير آنها در موتور سه فاز بوجود نمي آيد و به اين دليل عيب يابي موتورهاي يكفاز جداگانه گفته خواهد شد.(الكتروموتور موتوژن)الكتروموتور الكتروافروز موتورهاي سه فاز (الكتروموتور موتوژن) : براي مشاهده تغيير خصوصيات كار بايد ابتدا در مسير هر يك از فازها يك آمپرمتر مناسب همراه فيوز قرار داد (الكتروموتور موتوژن) و سپس موتور را براي چند لحظه كوتاه به ولتاژ نامي وصل كرد با اتصال موتور براي چند لحظه به برق اتفاقات ذيل ممكن است رخ بدهد. الف: موتور هيچ عكس العملي از خود نشان نداده و آمپرمترها نيز هيچ گونه جرياني را نشان نمي دهند. (الكتروموتور موتوژن) 1- اتصال ستاره (الكتروموتور موتوژن) : در اين حالت در مسير سيم پيچي فازها قطع شدگي وجود داشته كه ممكن است مانند اشكال زير اين قطع شدگي در داخل كلالكتروموتور الكتروافروز افها و يا قطع شدگي در نقطه صفر ستاره باشد. (الكتروموتور موتوژن) براي اطمينان از قطع شدگي (الكتروموتور موتوژن) بايد مقاومت بين دو فاز را اندازه گرفت در اين حالت مقاومت بين دو فاز بايد (بي نهايت) باشد (الكتروموتور موتوژن) براي اينكالكتروموتور الكتروافروز ار مي توان از اهمتر و يك لامپ سري با سيم پيچ هر فاز استفاده نمود بدين ترتيالكتروموتور الكتروافروز ب بايد اتصالات سرو ته گروه كلافهاي موتور را از يكديگر جدا نمود(الكتروموتور موتوژن) و مانند شكل زير مقاومت اتصالات هر سيم پيچ را اندازه مي گيريم در صورتيكه مقدار مقاومت در هر يك از گروه كلافها بي نهايت باشد (در آزمايش با لامپ ، لامپ روشن نخواهد شد) قطع شدگي در داخل گروه كلاف خواهد بود. (الكتروموتور موتوژن) . در اغلب موارد بايد موتوري (الكتروموتور موتوژن) را كه سيم پيچهاي آن قطع شدگي دارند تجديد سيم پيچي نمود اگر مقاومت بين w- z , v-y , u-x حدود اهم باشد در اين صورت علت نشان دادن آمپر مترها با وجود نقطه صفر ستاره مي باشد (الكتروموتور موتوژن) كه بايد اين نقاط با دقت بيكديگر وصل كرده (الكتروموتور موتوژن) و سپس اهم متر مقاومت بين دو فاز را مجدداً اندازه گرفت اگر مقدار مقاومت حدود اهم بود موتور سالم است. 2- اتصال مثلث (الكتروموتور موتوژن) : اگر اتصال موتور مثلث باشد و آمپرمترها هيچ جريان را نشان ندهند (الكتروموتور موتوژن) در اينصورت قطع شدگي مانند شكلهاي زير در هر سه گروه كلاف فازها در محل اتصال گروه كلافهاي فازها بيكديگر مي باشد. ب: بعد از وصل موتور سه فاز به شبكه موتور (الكتروموتور موتوژن) راه نيافتاد ولي ارتعاش كرده و صدا مي دهد اگر اتصال كلافهاي موتور بصورت ستاره باشد و يكي از آمپرمترها جريان را نشان ندهد رتور را با دست در يك جهت به گردش در مي آوريم موتور در همان جهت شروع به حركت خواهد كرد نتيجه مي شود (الكتروموتور موتوژن) گروه كلافي كه آمپرمتر آن جرياني را نشان ندهد قطع شده است كه مي توان با دنبال كردن مسير جريان محل قطع شدگي كه در سيمهاي رابط و يا در كلاف موتور مي باشد را پيدا نمود در صورتيكه اتصال كلافهاي موتور بصورت مثلث بوده و آمپرمترها نيز مقادير مختلفي را نشان بدهند احتمالاً يكي از كلافهاي موتور قطع است (الكتروموتور موتوژن) كه مي توان مانند شكل زير اندازه گيري مقاومت گروه كلاف هاي هر فاز گروه كلاف قطع شده را تشخيص داد. دو سر كلافي كه در آن قطع شدگي اتفاق افتاده باشد (الكتروموتور موتوژن) دو برابر ديگر كلافها مقاومت از خود نشان مي دهد: ج: بعد از وصل موتور سه فاز به شبكه موتور راه افتاد (الكتروموتور موتوژن) ولي بدورنامي نمي رسد. در اين گونه موارد معمولاً اتصال بدنه و يا اتصال كوتاه حلقه ها مي تواند چنين اشكالي را به بار آورد منظور از اتصال بدنه در اينجا يعني اينكه يكي از حلقه هاي سيم پيچي در موتور به بدنه اتصال پيدا كرده است. براي پيدا كردن اتصال بدنه مي توانيم (الكتروموتور موتوژن) از مگر (مگا 1 اهم متر) استفاده نمائيم بدين ترتيب كه يك سر سيم مگر را به بدنه موتور و سر ديگر را به تك تك فازها وصل مي كنيم و دسته مگر را مي چرخانيم اگر عقربه مگر حدود صفر را نشان دهد معلوم مي شود (الكتروموتور موتوژن) كه درآن قسمت اتصال بدنه وجود دارد و پس از اينكه مطمئن شديم در موتور اتصال بدنه وجود ندارد بايد اتصال ها بين حلقه هاي يك فاز و يا دو فاز با همديگر را بدليل خراب شدن عايقها بررسي نمود براي تشخيص اتصال حلقه هاي يك فاز اتصال بين گروه كلافها هر سه فاز موتور را مانند شكل زير باز كرده و مقاومت هر سه سيم پيچي را به طور جداگانه اندازه مي گيريم (الكتروموتور موتوژن) بايد مقاومت گروه كلاف هر سه فاز با هم برابر باشد (الكتروموتور موتوژن) هر گروه كلافي كه مقاومت آن از دو گروه كلاف ديگر كمتر بود حلقه ها در آن اتصال كوتاه شده اند. براي تشخيص اتصال كوتاه بين حلقه اي مربوط به دو فاز ابتدا اتصال بين گروه كلافهاي هر سه فاز را باز مي كنيم (الكتروموتور موتوژن) و سپس مقاومت بين گروه كلافها را نسبت به يكديگر اندازه مي گيريم (الكتروموتور موتوژن) مقدار مقاومت بايد بي نهايت و يا حدود مگا اهم باشد. كلافي كه در آن اتصال حلقه وجود دارد معمولاً تغيير رنگ مي دهد (الكتروموتور موتوژن) كه مي توان از اين طريق نيز پس از پياده كردن موتور اين اشكال پي برد. در ضمن براي تشخيص اتصال كوتاه حلقه ها مي توان از دستگاهي بنام پروف ركس نيز استفاده نمود براي اينكار پروف ركس را در داخل استاتور و مماس با آن چرخانده به محض تماس پروف ركس شياري كه يك ضلع كلاف معيوب در آن است چراغ آن روشن مي شود و يا صداي آن تغيير مي كند معمولاً اتصال كوتاه حلقه ها قابل تعمير نيست و بايد تجديد سيم پيچي شود بعضي مواقع علاوه بر اتصال كوتاه حلقه ها ممكن است اتصال بدنه نيز در موتور وجود داشته باشد. د: بعد از وصل موتور سه فاز به شبكه يك يا دو و يا هر سه فيوز مي سوزد. در اين حالت ممكن است در نقاطي از موتور اتصال بدنه يا اتصال كوتاه حلقه ها وجود داشته باشد مي توانيم با دستگاه مگر ابتدا وجود و يا عدم وجود اتصال بدنه را آزمايش كنيم اگر پس از آزمايش معلوم شد كه اتصال بدنه وجود ندارد بايد آزمايش اتصال كوتاه حلقه ها را انجام داد و به نوع عيب پي برد.(الكتروموتور موتوژن) و : موتور در حالت بي باري راه افتاد ولي زير بار مي ايستد: در موتور تعاداي از كلافها اتصال كوتاه شده اند(الكتروموتور موتوژن) و احتمال اتصال بدنه نيز مي رود بايد در هر دو آزمايش مربوطه را انجام داد. موتورهاي يكفازه (الكتروموتور موتوژن) همانطور كه قبلاً توضيح داده شد موتورهاي يكفاز بر اساس سيستم راه اندازي از موتورهاي سه فازه متمايز مي شوند (الكتروموتور موتوژن) در اينجا عيب يابي موتورهاي يك فاز را بر اساس سيستم راه اندازي به طريق زير مورد مطالعه قرار مي دهيم. الف: موتورهاي خازن دار (الكتروموتور موتوژن) : براي تشخيص عيب موتورهاي يكفاز خازن دار نيز تا وصل موتور براي چند لحظه به ولتاژ نامي و اندازه گيري جريان آن و مشاهده تغييرات خصوصيات كار موتور مي توان عيب راتشخيص داده (الكتروموتور موتوژن) و به رفع آن پرداخت بعد از وصل موتور به شبكه ممكن است حالات ذيل پيش آيد. 1- موتور صداي هوم داده ولي راه نمي افتد: در دو حالت ممكن است سيم پيچي اصلي و فرعي مانند شكل زير در يك نقطه قطع شده باشد (الكتروموتور موتوژن) براي تشخيص سيم پيچ معيوب سيم پيچ اصلي و فرعي را از يكديگر جدا كرده با اهمتر سيم پيچ قطع شده را تشخيص مي دهيم قطع شدگي در مسير سيم پيچ فرعي ممكن است در كليد گريز از مركز خازن خود سيم پيچي و يا در سيمهاي رابطه بين اينها باشد براي تشخيص عضو معيوب ابتدا دو سر سيم پيچ فرعي را با اهمتر امتحان مي كنيم (الكتروموتور موتوژن) پس از اطمينان از سالم بودن سيم پيچ فرعي كليد گريز از مركز را امتحان مي كنيم كنتاكتهاي كليد بايد در حالت سكون به هم وصل باشد براي امتحان خازن مي توانيم به طريق زير عمل نمود ابتدا خازن را از موتور جدا كرده و براي يك لحظه دو سر آنرا بهم اتصال كوتاه مي كنيم سپس دو سر اهمتر را به دو سر خازن وصل مي كنيم (الكتروموتور موتوژن) اگر خازن سالم باشد ابتدا عقربه اهمتر سريعاً منحرف شده و سپس بتدريج بجاي اول خود باز گردد اين آزمايش براي امتحان كردن خازن هاي با ظرفيت خيلي پايين (نظير خازنهاي پارازيت گير) صدق نمي كند. (الكتروموتور موتوژن) اتصال كوتاه حلقه ها اتصال بدنه و يا خارج نشدن سيم پيچ كمكي بعد از راه اندازي ممكن است (الكتروموتور موتوژن) موجب پيش آمدن چنين معايبي بشود طبق آزمايش هايي كه قبلاً گفته شد ميتوانيم اتصال بدنه و حلقه را تشخيص دهيم و در صورت اطمينان از عدم وجود معايب فوق اقدام به يافتن عيب در كليد گريز از مركز و رفع آن بنمائيم خرابي كليد گريز از مركز ممكن است (الكتروموتور موتوژن) به دليل خرابي فنر شكستن صفحه و يا كثيف شدن مسير حركت متحرك كليد باشد. 3- موتور راه نمي افتد و فيوز را هم مي سوزاند. اتصال كوتاه بسياري از حلقه ها (سوختگي موتور) و همچنين بدنه چنين عيبي را بوجود مي آورد. 4- موتور راه افتاد ولي بدورنا مي نمي رسد. (الكتروموتور موتوژن) در اين حالت معمولاً خارج نشدن سيم پيچي كمكي از مدار و يا اتصال كوتاه چند حلقه سيم پيچ اصلي يا فرعي يا اتصال بدنه كه همراه با لرزش شديد موتور نيز است (الكتروموتور موتوژن) مي تواند سبب چنين عيبي باشد. 5- موتور راه افتاد ولي بيش از حد نرمال داغ مي كند. اتصال كوتاه بسياري از حلقه ها و خارج نشدن سيم كمكي مسبب چنين عيبي است كه اصطلاحاً مي گويند موتور نيم سوز شده است. عيب يابي موتورهاي كلكتوردار (سري) تشخيص عيوب اين گونه موتورها تقريباً همانند موتورههاي يك فاز خازن دار مي باشد (الكتروموتور موتوژن) ابتدا موتور را براي چند لحظه به شبكه وصل كرده و تغيير خصوصيات الكتريكي آنرا مشاهده مي نمائيم (الكتروموتور موتوژن) و از روي آن به يافتن عيب مي پردازيم . 1- بعد از وصل موتور به شبكه موتور راه نمي افتد و آمپرمتر نيز هيچ گونه جرياني را نشان نمي دهد (الكتروموتور موتوژن) در اين حالت مسير جريان قطع است اين قطع شدگي مي تواند در سيم پيچ استاتور يا در آرميچر و يا در زغالها و جارو نگهدارها باشد براي پيدا كردن محل قطع شدگي ابتدا مقاومت دو سر جارو بكها را اندازه مي گيريم (الكتروموتور موتوژن) در صورتيكه مدار آنها وصل باشد قطع شدگي در سيم پيچ استاتور است. مانند شكل زير: اگر مقاومت بين دو سر جاروبكها بي نهايت بود يا سيمهاي آرميچر قطع شده است (الكتروموتور موتوژن) و يا قطع شدگي در خود ذغالها (مانند خرابي فنرها و تماس نداشتن ذغالها با تيغه ها) مي باشد قطع شدگي در آرميچر را مي توان ابتدا با مشاهده مستقيم تشخيص داد (الكتروموتور موتوژن) در صورتيكه با مشاهده عيني نتوان آنرا پيدا كرد با اندازه گرفتن مقاومت بين تيغه ها مي توان اين عيب را معين نمود و تيغه كه سرهاي كلكتور با وسط كلاف مربوط به آن قطع شده باشد (الكتروموتور موتوژن) از بقيه تيغه ها مقاومت بيشتري نشان مي دهند. 2- موتور (الكتروموتور موتوژن) راه افتاده ولي جرقه شديدي در سر جاروبكها مي زند: در اين حالت احتمال خراب بودن ذغالها، خرابي فنرهاي پشت ذغالها، قطع شدگي سيم پيچ آرميچر، بالانس نبودن آرميچر و اتصال كوتاه حلقه هاي استاتورو خود آرميچر مي تواند (الكتروموتور موتوژن) چنين عيبي را بوجود آورد. ابتدا ذغالها را درآورده و با دقت نگاه مي كنيم (الكتروموتور موتوژن) در صورت سالم بودن ذغال ها و اطمينان از قرار گرفتن صحيح ذغالها روي تيغه ها، فنرها را مورد بازديد قرار ميدهيم . در صورت سالم بودن (الكتروموتور موتوژن) آنان به سراغ سيم پيچي استاتور مي رويم اگر سيم پيچي استاتور نيز سالم باشد به سراغ خود آرميچر مي رويم. (الكتروموتور موتوژن) 3- موتور راه نمي افتد (الكتروموتور موتوژن) و فيوز نيز مي سوزد. اتصال كوتاه حلقه هاي استاتور و در موادي اتصال بدنه مسبب چنين عيبي مي باشد. 4- موتور زير بار مي ايستد. خرابي (الكتروموتور موتوژن) ذغالها اتصال كوتاه و حلقه ها سيم پيچي ، قطع شدن سيم هاي آرميچر و اتصال كوتاه حلقه هاي آن نيز مي تواند (الكتروموتور موتوژن) مسبب چنين عيبي باشد. جهت سهولت يادگيري ميتوان جدولي مانند رسم نمود (الكتروموتور موتوژن) و عيوب و نحوه تشخيص موتورها را در آن نوشت . اصل و معتبر بودن كيفيت كالا كيفيت كالا در گروه صنعتي ديزل نيروگروه صنعتي ديزل نيرو به عنوان يكي از تامين كننده تجهيزات صنعتي و مخابراتي (ديزل ژنراتور – موتور برق – ژنراتور – موتور ديزلي – اينورتر صنعتي – گيربكس – الكتروموتور – كابل و تجهيزات صنعتي) در ايران با وارد كنندگان و توليد كنندگان بنام و رسمي در اين زمينه همكاري مي نمايد. بنابر اين تضمين را به مشتريان خود مي دهد كه تمامي كالاهاي ارائه شده در اين گروه داراي بسته بندي فابريك – آكبند و سالم – با برچسب معتبر مي باشد كه هيچگونه دخل و تصرفي در آن ها صورت نگرفته است. بنابر اين كليه كالاهاي كه در گروه صنعتي ديزل نيرو ارائه و عرضه مي گردند اصلي هستند و به هيج عنوان كالاي كاركرده و يا غير اصلي در اين سايت به فروش نمي رسد. از اين رو است كه گروه صنعتي ديزل نيرو اصل و معتبر بودن همه محصولات موجود در سايت را تضمين مي كند. . . مزاياي خريد از گروه صنعتي ديزل نيرو . مشتري گرامي در صورت خريد انواع تجهيزات صنعتي (ديزل ژنراتور – موتور برق – اينورتر – گيربكس – الكتروموتور) از گروه صنعتي ديزل نيرو از مزايا زير برخوردار خواهيد شد : . تحويل كالاي آكبند و سالم در كمترين زمان ممكن خريدي مطئن و آسان با استفاده از حداكثر تخفيف هاي ممكن در زمان خريد مشاوره و خريدي آگاهانه ، انتخاب كالايي مناسب با نياز شما خدمات پس از فروش به مشتريان متناسب با موقعيت و مكان مشتري گروه صنعتي ديزل نيرو به عنوان يكي از مرجع هاي تخصصي در تامين تجهيزات صنعتي و مخابراتي (ديزل ژنراتور – ژنراتور بنزيني – موتور برق – الكتروموتور صنعتي – اينورتر – گيربكس صنعتي – كابل و تجهيزات شبكه و …) مي باشد و اميد است كه تنوانسته باشد گامي كوچك در ارتقا صنعت كشور ايفا كرده باشد. گروه صنعتي ديزل نيرو داراي فروش برند هاي ذيل مي باشد: نمايند ديزل ژنراتور ولوو VOLVO ( ديزل ژنراتور – ديزل ژنراتور ولوو – ديزل ژنراتور ولوو پنتا – ديزل ژنراتور كوپل فابريك – ديزل ژنراتور آلماني – ديزل ژنراتور سوئدي – ولوو – ديزل ولوو – مولد برق كارخانه ولوو ) در بين برند هاي وارداتي ديزل ژنراتور در ايران مي توان گفت كه واردات ديزل ژنراتور ولوو به عنوان برند آلماني يكي از معروف ترين ها و باكيفيت ها در جايگاه خود مي باشد. همچنين اين محصول داراي خدمات پس از فروش خوبي نيز در ايران مي باشد. نمايند ديزل ژنراتور كامينز CUMMINS (ديزل ژنراتور – ديزل ژنراتور صنعتي – ديزل ژنراور انگليسي – ديزل كامينز – ديزل ژنراتور سايلنت – ديزل ژنراتور كوپله اصلي – ديزل ژنراتور كامينز پاور ) – در بين برند هاي وارداتي ديزل ژنراتور در ايران مي توان گفت كه واردات ديزل ژنراتور كامينز به عنوان برند انگليسي و هندي يكي از معروف ترين ها و باكيفيت ها در جايگاه خود مي باشد. نماينده ديزل ژنراتور لوول LOVOL (ديزل ژنراتور چيني – ديزل چيني درجه يك – ديزل ژنراتور كوچك – ديزل ژنراتور ارزان قيمت – ديزل ژنراتور زير ۱۰۰ كاوا – ديزل ژنراتور كارگاه ) – در بين برند هاي وارداتي ديزل ژنراتور در ايران مي توان گفت كه واردات ديزل ژنراتور لوول به عنوان برند چيني يكي از معروف ترين ها و ديزل درجه يك چيني در جايگاه خود مي باشد كه بسيار پر فروش و ارزان قيمت نسبت به سايرين مي باشد. نماينده ديزل ژنراتور پركينز PERKINS ( ديزل ژنراتور پركينز اصلي – ديزل ژنراتور طرح پركينز – ديزل ژنراتور پركينز ايران – ديزل ژنراتور موتور سازان – ديزل ژنراتور كوپله فابريك ) – در بين برند هاي وارداتي ديزل ژنراتور در ايران مي توان گفت كه واردات ديزل ژنراتور پركينز به عنوان برند انگليسي يكي از معروف ترين ها و باكيفيت ها در جايگاه خود مي باشد. شايان ذكر است كه همچنين شركت داخلي با برند موتور سازان مشابه اين موتور را در چند مدل محدود در توان هاي پايين توليد مي كنند كه داراي كيفيت مناسبي نيز مي باشند. نماينده ديزل ژنراتور دويتس DEUTS ( ديزل ٰنراتور با موتور دويتس – ديزل ژنراتور دويتز – ديزل ژنراتور آلماني – ديزل ژنراتور چيني – ديزل ژنراتور كم صدا – ديزل ژنراتور راندمان بالا ) – در بين برند هاي وارداتي ديزل ژنراتور در ايران مي توان گفت كه واردات ديزل ژنراتور دويتس به عنوان برند آلماني – چيني يكي از معروف ترين ها و باكيفيت ها در جايگاه خود مي باشد. ديزل ژنراتور دويتس در چندين كشور از جمله آلمان – چين و …. توليد مي شود. اين ديزل ژنراتور با ژنراتور هاي مكالته ايتاليا و استمفورد اصلي قابل كوپل شده مي باشد. نماينده موتور برق هوندا المكس ژاپن HONDA ELEMAX (موتور برق – موتور برق بنزيني – موتور برق ديزلي – موتور برق هوندا – موتور برق ژاپني – موتور برق هوندا المكس – موتور برق المكس – ژنراتور بنزيني – ژنراتور كيفي – موتور برق كيفي اينورتر – موتور برق كم صدا) – در بين برند هاي وارداتي موتور برق در ايران مي توان گفت كه واردات موتور برق هوندا المكس به عنوان برند ژاپني يكي از معروف ترين ها و باكيفيت ها در جايگاه خود مي باشد. همچنين اين محصول داراي خدمات پس از فروش خوبي نيز در ايران مي باشد. نماينده موتور برق جيانگ دانگ JIANG DONG ( موتور برق بنزيني – ژنراتور برق – ژنراتور بنزيني – موتور برق چيني درجه ۱ – موتوربرق – موتور برق سيم پيچ مس – موتور برق براي اينوتر جوش – موتور برق جوش كاري – موتور برق ارزان قيمت) – در بين برند هاي وارداتي موتور برق در ايران مي توان گفت كه واردات موتور برق جيانگ دانگ به عنوان برند چيني يكي از معروف ترين ها و باكيفيت ها در جايگاه خود مي باشد. همچنين اين محصول داراي خدمات پس از فروش خوبي نيز در ايران مي باشد. نماينده موتور برق كيپور KIPOR ( موتور برق ديزلي – موتور برق بنزيني – موتور برق اينوتر – موتور برق كم صدا – موتور برق چيني – موتور برق توان بالاي تكفاز – موتور برق بي صدا – موتور برق با كاناپي بي صدا – موتور برق چيني درجه يك – موتور برق برند كانادايي – موتور برق ديزلي جوش – موتور برق ويلا – موتور برق كارگاهي كوچك) – در بين برند هاي وارداتي موتور برق در ايران مي توان گفت كه واردات موتور برق كيپور به عنوان برند چيني يكي از معروف ترين ها و باكيفيت ها در جايگاه خود مي باشد. قابل ذكر است كه موتور هاي ديزلي اين شركت از موتور هاي بنزيني آن معروف تر مي باشند. نماينده موتور برق كاما KAMA ( موتور برق ديزلي – موتور برق ديزلي جوش – موتور برق چيني – موتور برق گازوئيلي – موتور برق دائم كار ) – در بين برند هاي وارداتي موتور برق در ايران مي توان گفت كه واردات موتور برق كاما به عنوان برند چيني يكي از قديمي ترين و با كيفيت ها در جايگاه خود مي باشد. نمانيده موتور برق لانسين LONCIN ( موتور برق بنزيني – موتور برق لانسين چين – موتور بنزيني لانسين – مولد برق چيني درجه ۱ ) – در بين برند هاي وارداتي موتور برق در ايران مي توان گفت كه واردات موتور برق لانسيت به عنوان برند چيني يكي از معروف ترين ها و باكيفيت ها در بين برند هاي چيني موجود در بازار مي باشد. نماينده ژنراتور مكالته ايتاليا MACCALTE ( ژنراتور – مولد برق – ژنراتور ايتاليايي
برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ تير ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۳۶:۰۴ توسط:حمير موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :